Centrum osobního rozvojePár slov o nadacikontaktPrincipy holotropního dýchánípřihláška na akce v roce 2009zajímavé odkazy
Program kurzů

<< zpět na Program
KURSY v Centru Nesměň
 
     

 

  SEBEUVĚDOMĚNÍ. Čeho se musíme zbavit, abychom mohli být v životě šťastní.  
  Kde: Nesměň u Českých Budějovic
 
  Kdy: 5.-8.5. (Začátek v 19.00 hodin)  
  Vložné: 4200 Kč  
   
Konstelace a rituály s manžely Peškovými.

Taky se ještě někdy přistihnete při myšlence, že kdybyste měli něco, co nemáte, byli byste šťastnější? Jsou ale věci, které chceme opravdu tím, co ke štěstí potřebujeme?

Prvním krokem na cestě ke štěstí je schopnost zpochybnit naučené vzorce myšlení a chování a připustit nový úhel pohledu. Na sebe, své vztahy, svět.

Získat zdravý odstup od prožívání svých emocí (především negativních - bolesti, vzteku atd.), opustit jistotu starých mechanismů jednání se sebou i s ostatními a odvážit se prozkoumávat nové přístupy k tvoření každodenní reality, je dalším krokem.

Jednou z cest, po které se na tomto semináři vydáme, jsou rodinné konstelace a rituály (práce se symboly), které nabízejí pomocnou ruku v procesu léčení vnitřních zranění. Tak prohloubíte spojení se svými rodovými kořeny a získáte přístup ke své vlastní esenci - moudrosti Srdce. Začnete "svobodněji dýchat".

Inspirací nám v tomto procesu může být myšlenka známého psychologa Scotta Pecca (autor knihy Nevyšlapanou cestou), podle kterého je cesta ke zralosti člověka rozdělena do 4 fází.

První fázi nazývá chaos. Ve druhé fázi přijmeme pravidla a žijeme je. Třetí fáze je obdobím vzdoru a chaosu. Obdobím, kdy potřebujeme zpochybnit naučené a převzaté (fáze 2), tzv. "zdivočet", a najít své vlastní odpovědi na otázky Života. Jde o vidění života v hlubších souvislostech. Lidé čtvrté fáze se pak podobají lidem z fáze 2. Rozdíl je ale ve svobodě, kterou mají, když se pravidly řídí.
 

  o lektorech    
  Marcela Pešková:

Jmenuji se MARCELA PEŠKOVÁ a ve své práci se zaměřuji na sebepoznání a vnitřní růst. Po 50 letech života jsem nakonec našla, čím chci do celku přispět já - tak, aby mi to dávalo smysl a současně přinášelo pocit uspokojení. Jsou to zkušenosti a prožitky posledních 20 let, ve kterých jsem procházela od syndromu vyhoření spojeným s úzkostmi, přes krizi středního věku, identity a v partnerském vztahu až k postupnému nalézání toho, kým jsem opravdu - za hradbami obranných mechanismů, masek a naučeného chování.
Vystudovala jsem střední zdravotnickou školu a v oboru jsem pracovala dva roky. Pak jsem strávila deset let výchovou tří dětí, které mám se svým mužem Luďkem, a dalších 7 let jako obchodní zástupce u firmy, která vyvíjela a prodávala léky. Díky tomu jsem si uvědomila, že mě přitahuje přinášet lidem řešení jejich problémů, nikoli však ve formě pilulek, ale pochopením příčin. Od roku 2003 jsem se naplno věnovala svojí vnitřní transformaci.
Mým posláním je učit lidi opravdově, nefalšovaně a autenticky žít. Provázet cestou hledání svojí skutečné identity a opětovném propojení se s ní - s tím, co tuším, že je věčné.
Semináře rodinných konstelací, které vedu od roku 2006, jsou nástrojem, který při své práci používám. Konstelace umožňují podívat se na vztahy a jejich dynamiku z hlubšího úhlu pohledu a porozumět a uskutečnit změny, které vedou k funkčním a živým vztahům, kde si přestáváme plést lásku se závislostí a přijímáme odpovědnost za vše, co tvoříme.
Mí klienti jsou lidé, kteří jsou rozhodnuti pohnout se svými vztahy. Jsou si vědomi, že se spolupodílí na jejich tvorbě rovným dílem spolu se svým protějškem, a jsou rozhodnuti pracovat na sobě. Stojí o trvalou proměnu, ne o kosmetickou změnu.
Jednou mě zaujal citát, který dodnes nosím někde v hloubi svého srdce a který se stal základem mého osobního vývoje stejně jako mojí práce:

" Není vítězem kdo bojoval a zvítězil, ale ten, kdo miloval, zrazen byl a odpustil. - autor neznámý
Mým záměrem je ukázat vám, kudy vede cesta z bludného kruhu. Ke štěstí a lásce. Netvrdím, že je snadná, ale možná, a že stojí za to se po ní vydat!

Vzdělání v oblasti rozvoje osobnosti:
2000-2014 psychoterapeutický výcvik SUR zaměřený na skupinovou dynamiku - Pražský psychoterapuetický institut
2002 seminář na hledání, léčbu a rozvoj vnitřního dítěte - Institut pro integrativní psychoterapii a psychologické poradenství Olomouc
2003-2005 výcvik v systemických (rodinných) konstelacích - Meditační centrum Lažany
006 jednoletý výcvik v rodinných konstelacích - Moa Doris Grevenstette
2010 Cesta lásky - Eva Puklová a řada dalších seminářů a vzdělávacích programů prohlubujících sebeuvědomí
 
 

Ing. Luděk Pešek o sobě:

Pracoval jsem jako dobrovolník v duchovním centru CAC Richarda Rohra, Nové Mexiko, USA, kde jsem prošel Mužskými iniciačními rituály (Ghost Ranch, NM, 2002) a účastnil se formačních programů, meditací, práce s potřebnými a také jsem měl možnost blíže se seznámil s kulturou původního navažského obyvatelstva. Na základě těchto zkušeností jsem řadu let (2004-2010) připravoval v ČR rituály Iniciace pro přechod mužů do zralé dospělosti podle vzoru R. Rohra. Při práci s rituály se věnuji porozumění řeči symbolů, mytologii a archetypům (J.Cambell, J.G. Frazer, M.Eliade, R.Moore aj.). Zajímám se také o ekospiritualitu jako cestu hledání svého pravého Já (duše) v kontaktu s přírodou. V poslední době jsem se zúčastnil řady intenzivních seminářů zaměřených na intrapersonální sebepoznání (např. B.Plotkin: Soulcraft, Rakousko, 2013, H.Palmer: Enneagram, ČR, 2014). Tyto přístupy nabízím ve spolupráci s mojí ženou jako doprovodný program v rámci seminářů rodinných konstelací.